Menu
Your Cart

Termeni și condiții

Folosirea site-ului www.cc-premiumlingerie.ro presupune acceptarea acestor Termeni și Condiții, inclusiv a anexelor menționate în document, de către orice vizitator/utilizator/cumpărător.

Prezentul document (denumit în continuare "Termeni şi Condiţii") stabileşte termenii şi condiţiile de utilizare a paginii www.cc-premiumlingerie.ro şi condiţiile de achiziţionare a produselor comercializate prin intermediul acestei pagini. Documentele la care se face referire în cuprinsul Termenilor şi Condiţiilor fac parte integrantă din acestea. Prin acceptarea Termenilor şi a Condiţiilor, cumpărătorii/utilizatorii își manifestă acordul cu toate documentele menţionate în cuprinsul acestuia ca anexe.

Utilizarea paginii www.cc-premiumlingerie.ro  (incluzând vizitarea și cumpărarea produselor) implică acceptarea anumitor termeni și condiții de utilizare, inclusiv a politicilor anexate acestora, evident, sub forma unui contract legal între vizitator/utilizator și C&C Premium Style S.R.L., de aceea se recomandă citirea cu atenție a paragrafelor următoare.

Vizitarea sau cumpărarea produselor de pe pagina www.cc-premiumlingerie.ro implică în mod automat, acceptarea acestor Termeni și Condiții. De asemenea, folosirea oricăror alte servicii curente sau viitoare furnizate de C&C Premium Style S.R.L., implică acceptarea acelorași termeni și condiții.

Dacă nu sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile prezentate, vă rugăm să nu utilizaţi această pagină.

Înainte de a utiliza această pagină şi de a efectua orice comandă prin intermediul ei, vă rugăm să citiţi cu atenţie Termenii şi Condiţiile acesteia.

Dacă aveţi orice întrebări cu privire la Termeni şi Condiţii vă rugăm să ne contactaţi prin email: office@cc-premiumstyle.ro,      tel: 0040723009197, de luni până vineri în intervalul 08:00 - 19:00


2. Compania. Definiții și termeni

S.C.C&C PREMIUM STYLE S.R.L.– este societatea care operează prezenta pagina, persoană juridică română, cu sediul în Florești, str. Gheorghe Doja nr.15, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/3474/2020, Cod Unic de Inregistrare RO43241428, cont nr. RO42OTPV201001304708RO01 deschis la OTP Bank Cluj-Napoca, având datele de contact de mai sus sau care poate fi contactată prin intermediul formularului de contact, denumită în continuare ”C&C Premium Style”.

Vânzător –  S.C. C&C Premium Style S.R.L.

Cumpărător – orice persoană fizică care efectuează o comandă online pe această pagină, având potrivit legislației în vigoare calitatea de consumator.

Utilizator – orice persoană fizică înregistrată pe pagină, care, prin finalizarea procesului de creare a contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice paginii din secțiunea Termeni și Condiții.

Cont – secțiunea din pagină formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite cumpărătorului transmiterea comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul cumpărătorului în pagină (Comenzi, facturi fiscale, garanții Bunuri, etc.).

Pagina – domeniul www.cc-premiumlingerie.ro și subdomeniile acestuia.

Comandă – un document electronic ca formă de comunicare între Vânzator și Cumpărător prin care Cumpărătorul/Clientul transmite Vânzătorului, prin intermediul paginii, prin parcurgerea etapelor tehnice necesare, intenția sa de a achiziționa Produse de pe pagină în condițiile prevăzute de termeni și condiții.

Produs(e) – orice bun comercializat de S.C.C&C Premium Style S.R.L pe aceasta pagina, solicitat de Cumpărător/Client prin Comandă, care urmează a fi livrat de către Vânzător, Cumpărătorului/Clientului în condițiile prevăzute în Termeni și Condiții, ca urmare a Contractului încheiat, pe teritoriul României.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Cumpărător și S.C. C&C Premium Style S.R.L, în conformitate cu Termenii și Condițiile acceptate de Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Conținut – reprezintă

(1) toate informațiile de pe pagină care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

(2) conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

(3) orice informație comunicată Cumpărătorului prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzatorului, conform informațiilor de contact;

(4) informații legate de Produsele și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;

(5) date referitoare la Vânzător.

Document – Termenii și Condițiile.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS) asupra produselor și/sau a promoțiilor desfășurate de vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Detalii/Descriere – toate specificațiile și/sau descrierile produselor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.


3. Informații generale

Termenii şi Condiţiile se vor aplica tuturor vânzărilor de produse efectuate de către S.C. C&C Premium Style S.R.L, prin intermediul paginii sale www.cc-premiumlingerie.ro. În cuprinsul Termenilor şi Condiţiilor, termenii de mai sus vor avea semnificaţia detaliată la pct. 2.

Pentru a putea face o Comandă valabilă Cumpărătorii/Utilizatorii trebuie să aibă vârsta de minim 18 ani.

Imaginile publicate pe site sunt conforme cu realitatea, însă uneori nuanțele/culorile Produselor pot fi ușor diferite în realitate, ca urmare a setărilor monitorului dvs. sau a procesului de execuție al fotografiilor.

Cumpărătorii/Utilizatorii www.cc-premiumlingerie.ro vor fi întotdeauna informați dacă un produs este sau nu este în stoc și în cât timp va ajunge la ei. Aceste informații vor fi transmise prin e-mail sau telefonic, după plasarea comenzii de către Cumpărător/Utilizator.

De asemenea, S.C. C&C Premium Style S.R.L îşi rezervă dreptul, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze comercializarea online a Produselor parţial sau în totalitate, temporar sau permanent. Comenzile valabil confirmate de către S.C. C&C Premium Style S.R.L, anterior operaţiunilor de modificare, suspendare sau încetare dispuse, vor fi procesate de S.C. C&C Premium Style S.R.L în mod corespunzător.

Imaginile și informațiile prezentate pe pagină pot fi modificate de S.C. C&C Premium Style S.R.L fără o notificare prealabilă sau specifică.

Produsele comercializate prin intermediul www.cc-premiumlingerie.ro, vor fi însoțite în momentul livrării de factură fiscală și chitanță. 

Prin plasarea unei comenzi pe pagină, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care vânzatorul își derulează operațiunile.

Acceptarea comenzii de către S.C. C&C Premium Style S.R.L se consideră finalizată în momentul transmiterii de către vânzător a unei confirmări cumpărătorului prin intermediul poștei electronice și/sau telefonic, fără a fi necesară confirmarea de primire din partea cumpărătorului.

Contractul încheiat între Vânzător și Cumpărător intră în vigoare în momentul confirmării Comenzii de către Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau telefonic. Prezentul document - Termenii și Condițiile - vor face parte integrantă din Contract împreună cu documentele care însoțesc livrarea.


4. Proprietatea - Drepturi de Autor

Utilizarea paginii www.cc-premiumlingerie.ro (incluzând vizitarea și cumpărarea produselor) implică acceptarea Termenilor și Condițiilor, această acceptare reprezentând un contract între Cumpărător/Utilizator și S.C. C&C Premium Style S.R.L, de aceea se recomandă citirea cu atenție a paragrafelor următoare.

Vizitarea sau cumpărarea produselor de pe pagina www.cc-premiumlingerie.ro implică în mod automat, acceptarea Termenilor și Condițiilor, împreună cu anexele acestora. De asemenea, folosirea oricăror alte servicii curente sau viitoare furnizate de S.C. C&C Premium Style S.R.L, implică acceptarea Termenilor și Condițiilor corespunzătoare.

Întregul conținut al paginii www.cc-premiumlingerie.ro este protejat conform legii dreptului de autor și legilor privind drepturile de proprietate intelectuală. Folosirea fără acordul scris al S.C. C&C Premium Style S.R.L a oricăror elemente aparținând paginii www.cc-premiumlingerie.ro se pedepsește conform legilor în vigoare.

Este interzisă modificarea parțială sau integrală a paginii web, reproducerea parțială sau integrală a paginii, copierea, vinderea sau exploatarea paginii în orice altă manieră.

Vizitatorii/Cumpărătorii/Utilizatorii nu vor modifica, copia, distribui, transmite, afișa, publica, reproduce, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestei pagini și nici nu vor dobândi un drept sau o licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe pagină.

Prevederile de mai sus nu afectează dreptul Cumpărătorului/Utilizatorului de a printa/lista conținutul Comenzii sau al Contractului.


5. Confidențialitate

Vizitatorii/Cumpărătorii/Utilizatorii au obligația de a păstra confidențialitatea asupra informațiilor care nu au caracter public și despre care au luat la cunoștință cu ocazia accesării și utilizării paginii, precum și cu ocazia comunicărilor transmise pe parcursul înregistrării, autentificării, plasării și onorării comenzilor și alte asemenea aspecte în legătură cu utilizarea paginii.

Transmiterea de către Client de informații sau materiale prin intermediul acestei pagini, idei, concepte, know-how, tehnici, etc. ne oferă acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații.

S.C. C&C Premium Style S.R.L are o politică strictă de respectare a confidențialității datelor cumpărătorilor/utlizatorilor paginii www.cc-premiumlingerie.ro și efectuează toate demersurile pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic.

Prin acesarea paginii și a produselor noastre, S.C. C&C Premium Style S.R.L prelucrează datele dvs. cu caracter personal necesare îndeplinirii scopurilor pentru care aceste date au fost solicitate și colectate. În ceea ce privește drepturile dvs. în calitate de persoană vizată astfel cum sunt ele garantate de Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date vă rugăm să accesați Politica de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal pusă la dispoziția dvs. pe pagină și celelalte măsuri implementate pentru garantarea drepturilor dvs.

Prelucrarea datelor cu caracter personal al Cumpărătorilor/Utilizatorilor se efectuează conform Politicii de confidentialitate privind protecția datelor cu caracter personal, care poate fi consultată în secțiunea Politica de confidențialitate, care face parte integrantă din Termeni și Condiții.


6. Înregistrarea ca Utilizator

Orice persoană poate să se înregistreze ca Utilizator pe pagina noastră cu un simplu click pe butonul de Înregistrare, disponibil pe pagina principală și parcurgerea adecvată a pașilor solicitați în vederea înregistrării.

Pentru înregistrare este necesar să introduceți numele, prenumele, adresa de e-mail și o parolă. Aveți obligația de a introduce o adresă de e-mail validă, în caz contrar nu va fi posibilă continuarea procedurii de înregistrare pe pagină.

Sunteți pe deplin responsabil pentru păstrarea în siguranță a parolei de acces precum și a oricărei informații privind înregistrarea, autentificarea și contul. Sunteți pe deplin responsabil pentru orice comandă și/sau plată efectuată prin utilizarea paginii noastre din Contul dumneavoastră.


7. Informații despre produse și prețuri. Limitări

Informațiile incluse pe pagină sunt puse la dispoziție cu bună credință de către S.C.C&C Premium Style S.R.L.

Prețurile afișate în cadrul paginii www.cc-premiumlingerie.ro sunt în LEI (RON) și conțin T.V.A. conform prevederilor legale în vigoare la momentul comercializării acestor produse. Prețurile afișate sunt valabile la momentul accesării paginii unde acestea sunt afișate, S.C. C&C Premium Style S.R.L. rezervându-și dreptul de a le modifica oricând, fără niciun preaviz sau notificare.

S.C. C&C Premium Style S.R.L. încearcă, în cadrul paginii, să ofere o descriere cât mai detaliată asupra produselor sale, însă nu garantează că descrierea produselor sau orice alt conținut al paginii www.cc-premiumlingerie.ro este completă sau total lipsită de erori. În cazul în care intervin erori, S.C. C&C Premium Style S.R.L. va lua măsurile necesare pentru corectarea lor, iar dacă eroarea respectivă a afectat o Comandă, Cumpărătorul va fi informat cât mai repede posibil oferindu-i-se varianta reconfirmării Comenzii la prețul corect sau posibilitatea anulării imediate a acesteia.

Dacă Cumpărătorul nu poate fi contactat înainte de confirmarea Comenzii S.C. C&C Premium Style S.R.L. își rezervă dreptul de a considera Comanda anulată informând Cumpărătorul despre aceasta prin email. Dacă Cumpărătorul a efectuat plata produselor dintr-o Comandă anulată S.C. C&C Premium Style S.R.L. va restitui suma încasată de la acesta în termen de maxim 14 zile de la data anulării Comenzii.

Prin efectuarea unei Comenzi pe pagina www.cc-premiumlingerie.ro vă obligați în mod irevocabil să plătiți contravaloarea produselor comandate. În acest sens vă informăm că, în cadrul procedurii de înregistrare a comenzilor dumneavoastră, veți fi redirecționați către paginile colaboratorilor noștri în vederea colectării datelor necesare plății.

De asemenea S.C. C&C Premium Style S.R.L. nu își asumă responsabilitatea daunelor referitoare la sau în legătură cu: pierderi de date, profituri pierdute, imposibilitatea de a utiliza datele de pe această pagină, modificări efectuate fără anunțarea în prealabil, ale datelor, prețurilor sau structurii paginii, enumerarea având caracter exemplificativ.

Toate Produsele comercializate prin intermediul paginii de catre S.C. C&C Premium Style S.R.L. sunt noi, livrate in ambalaje originale.


8. Plasarea și Confirmarea Comenzii

Detaliile despre înregistrarea și confirmarea unei Comenzi se găsesc în secțiunea CUM CUMPĂR, care face parte integrantă din prezentul document - Termeni și Condiții.

Plasarea comenzii se realizează prin parcurgerea următorilor pași:

1. Selectați produsele dorite și adăugați-le în Coșul de cumpărături, cu un click pe butonul „Adăugare în Coș”

2. Dacă doriți să adăugați mai multe produse în coș, faceți click pe butonul „Continuă cumpărăturile”, dacă doriți să finalizați comanda faceți click pe butonul „Finalizează comanda”

3. După selectarea produselor dorite, în cazul în care nu aveți un Cont pe pagină și nu doriți să vă creați un Cont pe pagină, selectați “Finalizare comandă ca Vizitator”, introduceți adresa dvs de e-mail, pentru confirmarea primirii comenzii

4. Introduceți datele de facturare

5. Introduceți adresa de livrare

6. Livrarea se face prin curier  (PTT Express)

7. Alegeți metoda de plată (cu cardul sau ramburs)

8. Bifați câmpul „De acord cu Termenii și Condițiile de pe site”

9. Aveți posibilitatea de a vă da acordul pentru primirea de newslettere

10. Plasați comada prin click pe butonul „Finalizează comanda”


9. Plăți

Cumpărătorul are obligația de a opta pentru modalitatea de plată aleasă înainte de plasarea Comenzii, prin bifarea opțiunii corespunzătoare, conform pașilor de plasare a Comenzii și de a efectua plata Produselor comandate conform detaliilor din secțiunea CUM PLĂTESC, document care face parte integrală din Termeni și Condiții.

S.C. C&C Premium Style S.R.L. va emite către Cumpărător o factură pentru produsele livrate. În acest sens, Cumpărătorul are obligația de a furniza Vânzătorului toate informațiile necesare emiterii facturii, conform legislației în vigoare, respectiv de a completa toate campurile marcate ca obligatorii în formularul de comandă, în caz contrar comanda nu va putea fi onorată. Factura va fi comunicată Clientului tipărită în format fizic cu ocazia livrării produselor comandate.

Plățile în numerar vor respecta prevederile din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare astfel încât suma maximă pe care S.C. C&C Premium Style S.R.L. o poate încasa de la o persoană fizică este de 10.000 lei /zi.

Cumpărătorul/Utilizatorul are obligația de a achita contravaloarea Comenzii.


10. Politica de Livrare. Transferul riscurilor

Produsele se livrează de către S.C. C&C Premium Style S.R.L. direct la domiciliul Cumpărătorului sau la adresa specificată de acesta ca adresă de livrare, pe teritoriul României conform specificațiilor din secțiunea LIVRARE care face parte integrantă din prezentul document - Termeni și Condiții.

Produsele se livrează de către vânzător, direct la domiciliul Cumpărătorului / adresa specificată de acesta.

Transportul se asigură prin printr-o societate de curierat rapid – PTT Express. 

Pentru comenzi în valoare de sub 390 lei costul livrării este de 15 ron (tva inclus) / colet și este suportat de Cumpărător.

Nu percepem costuri de livrare în cazul comenzilor în valoare de minim 390 lei (trei sute nouăzeci lei).

S.C. C&C Premium Style S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica oricând costul de livrare, prin modificarea prezentului document. Costurile privind produsele și livrarea vor fi menționate pe factura clientului.

Expedierea comenzii pentru produsele aflate în stoc se va realiza în termen de 1 – 3 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii, prin e-mail. Comanda ar trebui să ajungă la dumneavoastră în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data confirmării comenzii. Acest termen poate fi modificat de împrejurări independente de voința noastră, fără a depăși un termen de 10 zile lucrătoare, calculat de la data preluării comenzii dumneavoastră.

Comanda va fi expediată în ambalaje care să asigure securitatea transportului. Răspunderea pentru orice deteriorare cauzată în timpul transportului produsului, coletului sau pachetului trimis de către noi, revine transportatorului conform legislației locale în vigoare.

Proprietatea asupra Produselor se transferă de la Vânzător la Cumpărător la data efectuării plății acestora conform condițiilor de plată.

Cumpărătorul se obligă să semneze documentul de livrare (AWB) prezentat de catre curier la livrarea Produselor comandate.


11. Garanția privind conformitatea produselor

Produsele comercializate prin intermediul Site-ului www.cc-premiumlingerie.ro nu pun în pericol viața, sănătatea și securitatea consumatorilor.

Produsele S.C. C&C Premium Style S.R.L.  sunt însoțite și beneficiază de garanțiile obligatorii prevăzute prin legislația în vigoare.


12. Politica de Retur

Clienții care nu sunt mulțumiți de Produs îl pot returna și/sau pot alege un alt produs în limita contravalorii produsului returnat, cu respectarea termenilor și condițiilordin secțiunea LIVRARE și secțiunea RETUR/POLITICA DE RETUR.

De asemenea, conform prevederilor legale în vigoare, Cumpărătorii beneficiază de dreptul de retragere din Contractul încheiat cu S.C. C&C Premium Style S.R.L., adică aveți posibilitatea de a returna Produsele achiziționate prin Comandă cu respectarea termenilor și condițiilor din secțiunea RETUR.

Produsele achiziționate de pe site-ul www.cc-premiumlingerie.ro pot fi returnate numai dacă se află în aceeași stare în care au fost trimise de S.C. C&C Premium Style S.R.L., sigilate, în ambalajul original, au atașate eticheta de carton și eticheta textilă originală, nu a fost purtate sau/și spălate, nu prezintă orice alte urme de utilizare. Produsele purtate /spălate /utilizate /pătate /rupte nu pot fi returnate. Din motive de igienă articolele ”chilot” și ”slip” nu pot fi returnate.

Înainte de a returna produsele, Cumpărătorii trebuie să notifice în prealabil S.C. C&C Premium Style S.R.L. prin completarea formularului de retur de pe site.

Informații privind exercitarea dreptului de retragere:

1. Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din prezentul Contract, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile.

2. Perioada de retragere expiră după 14 zile care se calculează începând de la data la care Cumpărătorul a intrat în posesia fizică a Produselor.

3. Pentru exercitarea dreptului de retragere, Cumpărătorul trebuie să informeze societatea S.C. C&C Premium Style S.R.L., sediul în Florești, Str. Gheorghe Doja, Nr 15, ap.25, jud. Cluj, tel: 0723009197, email: office@cc-premiumstyle.ro, înainte de expirarea perioadei de 14 zile, cu privire la decizia de retragere din contract folosind una dintre următoarele variante:
a) printr-o declarație neechivocă cuprinzând decizia de retragere, de exemplu o scrisoare trimisă prin poștă, email.
b) prin completarea și transmiterea electronica pe pe Site-ul www.cc-premiumlingerie.ro a Formularului de retur. Dacă folosiți această opțiune vă vom transmite fără întârziere, pe un suport durabil, de exemplu prin e-mail, confirmarea de primire a cererii de retragere

4. Pentru a respecta termenul limită de retragere este suficient ca dvs. în calitate de Cumpărător să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea celor 14 zile.

5. În cazul retragerii Cumpărătorului din Contract S.C. C&C Premium Style S.R.L. va rambursa orice sumă primită de la dvs, inclusiv costurile livrării, cu excepția costurilor suplimentare determinate de alegerea de către Cumpărător a unei alte modalități de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de S.C. C&C Premium Style S.R.L., fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data care suntem informați cu privire la decizia de retragere din prezentul contract, sub condiția primirii de către S.C. C&C Premium Style S.R.L.  a produselor returnate în acest termen.

6. În cazul în care S.C. C&C Premium Style S.R.L. nu intra în posesia produselor în termen de 14 zile de la data comunicării putem amâna rambursarea până la data la care primim înapoi produsele.

7. Rambursarea sumelor se va face folosind aceeași modalitate de plată ca și cea folosită pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Cumpărătorul și-a exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare, în orice caz, nu vi se vor percepe de către S.C. C&C Premium Style S.R.L. comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.

8. Cumpărătorul trebuie să expedieze produsele fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în decurs de maxim 14 zile de la data comunicării retragerii. Termenul este respectat dacă Produsele sunt trimise înapoi înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

9. Dvs. în calitate de Cumpărător va trebui să suportați costul direct al returnării Produselor.

10. Dvs., în calitate de Cumpărător, sunteți responsabil pentru diminuarea valorii Produselor care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calității și funcționalității Produselor. Condițiile de manipulare a Produselor sunt detaliate în secțiunea RETUR.


13. Procedura de Rezolvare a Reclamațiilor

Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe pagina noastră, efectuarea unei Comenzi, aspecte legate de Comanda efectuată și alte asemenea, ne va fi comunicată direct, fie telefonic la nr. de telefon 0723009197, fie prin e-mail la adresa office@cc-premiumstyle.ro.

Nemulțumirea dvs va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de e-mail menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii dvs, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.

Clientul declară că este de acord să nu facă publicitate negativă, remarci nejustificate sau care nu pot fi dovedite pe rețelele de socializare, media, discuții sau în orice altă modalitate cu privire la produsele S.C. C&C Premium Style S.R.L., în caz contrar urmând să suporte daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus S.C. C&C Premium Style S.R.L. prin aceste acțiuni.


14. Răspunderea Contractuală

Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parola) și pentru gestionarea accesării Contului, fiind responsabil în condițiile legii de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

Prin accesarea paginii, crearea Contului, utilizarea paginii, plasarea Comenzilor, etc. Cumpărătorul acceptă în mod expres și neechivoc Termenii și Condițiile în ultima versiune existent în cadrul paginii.

Ulterior creării Contului, utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor paginii și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor.

Cumpărătorul/Utilizatorul este responsabil pentru verificarea versiunii curente a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori utilizează pagina.

Acceptarea Termenilor și Conditiilor Site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau orice altă terță persoană le-ar putea suferi ca rezultat al îndeplinirii de către noi a oricăreia dintre obligațiile noastre conform Comenzii și nici pentru daune care ar putea rezulta din utilizarea Bunurilor după livrare și cu atât mai puțin pentru pierderea acestora.

Toate riscurile legate de utilizarea paginii sunt suportate de vizitatori/Cumpărători/Utilizatori. S.C. C&C Premium Style S.R.L. nu garantează că pagina, serverele pe care este găzduit sau e-mail-urile trimise sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, etc. S.C. C&C Premium Style S.R.L. nu este responsabilă pentru daune aduse calculatorului dvs./altui echipament, nici pentru viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament, intervenite ca urmare a utilizării, accesării sau navigării pe pagina noastră sau în urma descărcării de către dumneavoastră a vreunui conținut, informație, materiale, date, texte, imagini, video sau audio de pe pagină. Această clauză nu afectează drepturile consumatorilor stabilite prin legislația în vigoare.


15. Informare și Comunicări

Abonarea și dezabonarea la newsletterul S.C. C&C Premium Style S.R.L. este gratuită și voluntară și implică acceptarea următorilor termeni de utilizare. Mesajele trimise de S.C. C&C Premium Style S.R.L. în urma abonării nu pot fi considerate nesolicitate, iar dumneavoastră aveți dreptul și posibilitatea de a vă dezabona în orice moment urmând instrucțiunile din subsolul fiecărui e-mail primit. Mesajele trimise respectă Legea comerțului electronic în ceea ce privește comunicarea comercială, așa cum este ea stipulată de legislația românească și internațională.

În cazul în care ne sunt trimise informații, materiale, documente, prin orice metodă posibilă incluzând e-mail, poștă, formulare online, expeditorul acestora oferă, în mod neechivoc, către S.C. C&C Premium Style S.R.L. dreptul nelimitat, gratuit, irevocabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, de a distribui și prezenta aceste informații prin orice mijloace.


16. Publicitatea

Cu ocazia creării unui Cont pe pagină și/sau cu ocazia plasării unei Comenzi, Cumpărătorul are posibilitatea de a-și da acordul cu privire la primirea de Newslettere, așa cum sunt acestea definite la începutul prezentului document.

Prin bifarea checkboxului corespunzător din pagină Cumpărătorul/Utilizatorul își manifestă consimțământul prealabil expres pentru a primi comunicări comerciale, inclusiv Newslettere.


17. Modificări ale Termenilor și Condițiilor

S.C. C&C Premium Style S.R.L. își rezervă dreptul, de a efectua schimbări în orice moment cu privire la conținutul paginii www.cc-premiumlingerie.ro, politica, termenii și condițiile de utilizare, termenii și condițiile de vânzare, fără a fi necesară o notificare prealabilă către Cumpărători/Utilizatori/vizitatori în acest sens, deși vom fi atenți să vă anunțăm despre aceste modificări.

Orice modificări aduse Termenilor şi Condiţiilor vor intra în vigoare numai pentru comenzile noi, înregistrate după publicarea modificărilor respective pe acest site.

Utilizatorii/Cumpărătorii/vizitatorii paginii www.cc-premiumlingerie.ro au obligația de a verifica în mod regulat termenii și conditiile de utilizare. În cazul în care nu sunteți de acord cu modificările aduse Termenilor și Condițiilor de către S.C. C&C Premium Style S.R.L., sunteți rugați să nu mai utilizați pagina. Dacă continuați să folosiți pagina, aceasta reprezintă acordul dvs. expres cu privire la modificările efectuate.


18. Forța Majoră

Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza contractului încheiat, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege, respectiv orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5(cinci) zile, producerea evenimentului, precum și încetarea acestuia și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui. În cazul în care nu se transmite notificarea în termen partea care invocă apariția evenimentului de forță majoră va răspunde pentru toate prejudiciile cauzate ca urmare a omisiunii notificării cu privire la producerea/încetarea cazului de forță majoră.

Dacă evenimentul de forță majoră durează mai mult de 30 (treizeci) de zile oricare dintre părți va avea dreptul să notifice cealaltă parte despre încetarea de plin drept a Contractului, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.


19. Legea Aplicabilă

Raportul juridic dintre părți, inclusiv utilizarea paginii, plasarea Comenzilor, încheierea, executarea și încetarea Contractulului va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelegere intervenită între Vânzător și Cumpărător urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supusă instanțelor competente din România.


20. Dispoziții Finale

Site-ul www.cc-premiumlingerie.ro este deținut de către S.C. C&C Premium Style S.R.L., care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza pagina sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și Condiții. Accesând și utilizând pagina vă manifestați automat și neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor și Condițiilor de pe pagină.

S.C. C&C Premium Style S.R.L. are dreptul de a modifica Termenii și Condițiile oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site, iar Cumpărătorul/Utilizatorul are obligația de a verifica și citi Termenii și Condițiile ori de câte ori accesează pagina. Cumpărătorul/Utilizatorul are obligația de a respecta întocmai Termenii și Condițiile de pe pagină și nu poate invoca necunoașterea Termenilor și Condițiilor de pe pagină, inclusiv a anexelor, documentul valabil la data accesării, utilizării și/sau plasării unei Comenzi pe Site.

S.C. C&C Premium Style S.R.L. organizează periodic diferite promoții care sunt anunțate pe pagină. Acestea se supun regulamentelor speciale aprobate de S.C. C&C Premium Style S.R.L. în fiecare caz în parte și publicate pe pagină la data începerii promoției. Promoțiile își încep valabilitatea în momentul activării acestora pe pagină și își încetează valabilitatea din momentul inactivării acestora pe pagină. Promoțiile nu se cumulează între ele sau cu alte reduceri și sunt valabile numai în limita stocului.

Dacă vreuna din prevederile cuprinse în Termeni și Condiții este lovită de nulitate sau devine inoperantă această nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Prevederile Termenilor și Conditiilor se completează cu dispozițiile Codului civil precum și cu dispozitiile legislației în vigoare aplicabile.

Constituie anexe la prezentul document și fac parte integrantă din Termeni și Condiții următoarele documente din secțiunile:

1. Cum cumpăr?

2. Cum plătesc?

3. Livrare

4. Politica de Retur

5. Politica de confidenţialitate privind protecția datelor cu caracter personal